Shalom!

Fundația creștină "Osana"

Fundaţia Creştină”Osana”, este o Fundaţie nonprofit şi nonconfesională, bazată pe principiile Sfintei Scripturi și care promovează principiile şi valorile creştine. Fundaţia Creştină ”Osana” a fost înfiinţată în primăvara anului 2007 din dorinţa sinceră de a-L iubi şi onora pe Dumnezeu, Tatăl nostru, pe Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru, şi de a ne iubi şi ajuta semenii.

Obiectivele Fundației Creştine “Osana”

  1. Ajutorarea săracilor, prin acordarea de asistenţă materială şi spirituală;
  2. Susţinerea Căminului pentru persoane vârstnice sărace (văduve, bătrâni neajutoraţi, etc.), numit: “Căminul Nostru”;
  3. Ajutorarea copiilor orfani ;
  4. Vizitarea şi ajutorarea materială şi spirituală a bolnavilor aflați în imposibilitatea financiară, de a-și plăti tratamentele medicale,
  5. Ajutorarea materială și spirituală a deţinuţilor din penitenciare;
  6. Distribuirea gratuită a Sfintei Scripturi (Biblia).

"Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine.” (Sfânta Scriptură)